Lance Cunningham

2. Sönder (dikt)

Skriven av Lance Cunningham. Någon gång runt 1995/96. Jag gillar hur den är layoutad lite grand som ett hjul som liksom roterar - eller kan rotera i alla fall - runt den centrala ordet "SÖNDER". Jag vet inte hur Lance tänkte det, men jag ser det som att "ledsen" och "glad" är två ytterligheter och i rörelsen mellan dessa två måste man alltid passera det trasiga, söndriga.

1. Minnen

"Det första jag minns är ett dunkande ljud, sedan öppnade jag antingen ögonen eller så tändes ljuset..."

Alasdair Gray skrev på sin debutroman Lanark i tio års tid innan den blev klar. Det är en episk roman om en både älskvärd och obehaglig karaktär som inledningsvis går under namnet Lanark, men som egentligen heter Duncan Thaw och är en lite för självbiografisk karaktär för att man skall känna sig bekväm när man läser boken.

Prenumerera på Lance Cunningham