2. Sönder (dikt)

Skriven av Lance Cunningham. Någon gång runt 1995/96. Jag gillar hur den är layoutad lite grand som ett hjul som liksom roterar - eller kan rotera i alla fall - runt den centrala ordet "SÖNDER". Jag vet inte hur Lance tänkte det, men jag ser det som att "ledsen" och "glad" är två ytterligheter och i rörelsen mellan dessa två måste man alltid passera det trasiga, söndriga.

Dikten existerar i fler versioner, men det här är nog den slutgiltiga. Den är den mest avskalade (=färre ord än de andra versionerna) och den med tydligast layout. De andra är mest ord på papper.

Det finns förresten en dikt på det temat också! Även den med viss stilistisk layout.

Jag letar.