Sex reflektioner

1. Plötsligt blev det viktigt att visa att en varken står med den religiöst ursäktade våldsideologi som IS/DAESH representerar, eller den politiskt ursäktande våldsideologi som NMR representerar.

2. Jag har påpekat det tidigare, men jag tror att observationen att grupper som de två på bilden har allt gemensamt, utom just de ursäkter de anger för sitt beteende, nu kommer att göras av ännu fler. De inlägg som skrevs igår med andemeningen "vad var det vi sa?" från individer med åtminstone en halv fot i NMR's föreställningsvärld visar på en sinnessjuk skadeglädje över ett fruktansvärt våldsdåd på samma sätt som varje rasistisk våldsdåd resulterar i exakt samma sinnessjuka skadeglädje hos de med åtminstone en halv fot i IS' föreställningsvärld.

3. En av anledningarna till att vi valt att leva i en sekulär stat är vetskapen om att politiserad religion är som att leka med elden. En gudstro kan vara som en värmande, ljusbringande brasa i ett annars kallt och mörkt rum, men i det ögonblick man försöker tvinga den på någon annan riskerar man att bränna ner allt. Det visar IS/DAESH med extrem tydlighet.

4. Nationalism är en politisering av nationen. Nationen är den plats du kallar "hemma", och hemma är också som en värmande, ljusbringande brasa i ett annars kallt och mörkt rum. Och liksom religionen riskerar nationen att bränna ner allt i det ögonblick den politiseras och övergår i nationalism. Det visar NMR med extrem tydlighet.

5. Idag väljer jag att personligen markera att varken religion eller nationalism hör hemma i ett fungerande demokratiskt välfärdssamhälle där principerna om alla människors lika värde och grundläggande rättigheter utgör bärande, idémässiga pelare. Vi har en medborgerlig skyldighet att inte på något plan tolerera rörelser som IS/NMR och därtill en moralisk plikt att i möjligaste mån undvika att rösta in partier som avser upplösa avstånden mellan stat och religion eller mellan stat och nation - för varje steg i den riktningen ökar sannolikheten för att fler incidenter som den i Stockholm igår (den 7/4) eller den i Trollhättan (den 22/10 2015) kommer att inträffa.

6. Sverige är tryggt. Representanterna för IS/NMR i Sverige är få, sett till såväl antal som andel av befolkningen. Men de är inte ofarliga. Och i vår retorik när vi reagerar på händelser som t.ex. den i Stockholm, eller oroligheter i förorten, eller trakasserier av kvinnor i slöja eller egentligen vad som helst där det kan uppstå en dimension av "oss & dem". vad beträffar religion eller etnicitet/kultur, så måste vi bli bättre på att väga våra ord. Inte för att tassa på tå eller vara "pk", utan för att de här individerna läser vad vi skriver och agerar utifrån det - enligt sin egen, sjuka och våldsbejakande logik. En rå ton ger ett rått samhälle. Vi vet det nu.

(Bilden lånad av Vardagsrasismen.)