nocon.spiracy

En gemensam länk när jag diskuterar med alla sverigevänliga "Erik", "Mats" och vad de nu kan tänkas heta på twitter - eller för den delen missnöjda vänner på fejan - är den akuta misstron mot media, myndigheter och forskning (eller hur den används).

Media bedriver dåligt förtäckt vänsterpropaganda och ljuger om det mesta - framförallt om invandringens (dåliga) konsekvenser för nationen och välfärden.

Regeringen är inkompetent (oavsett vem som sitter vid makten) och ljuger medvetet - framförallt om invandringens (dåliga) konsekvenser för nationen och välfärden.

Forskningen är undermålig, resultaten felaktiga och dessutom ljuger den - framförallt om invandringens (dåliga) konsekvenser för nationen och välfärden.

Och alla tre håller de varandra om ryggen.

Jovars. Jag har inte blivit intervjuad eller på annat sätt skriven om i gammelmedia särskilt mycket (kan säkert räknas på ena handens fingrar), men nog fan har det ändå blivit fel både här och där. Framförallt i skitsaker som inte har egentlig betydelse, men ändå... I och för sig har det väl inte blivit vänsterpropaganda av det och det vore fel att kalla det rena lögner (dock felaktigheter), men visst finns det fog för en viss försiktighet inför det som står att läsa i tidningen eller se och höra i TV.

Och som hyfsat insatt i skolfrågan/-frågor kan jag utan att darra på manchetten kalla varenda skolpolitiker i mannaminne för (olika grader av) inkompetent och om inte lögnare så i alla fall vilt fabulerande och oinsatt. Men hur mycket jag än må o-hålla med såväl Björklund som Fridolin så är jag säker på att de vill göra något bra av skolan. Men köp inte deras snack rakt av!

Forskning kan jag inte annat än respektera. Någonstans i mitt känslocentra har jag en bild av kunskapens lysande elfenbenstorn och en stege till himmelriket. Visst är jag också ett slags postmodernistisk socialkonstruktivist ut i fingerspetsarna, men det betyder inte att jag tror man kan relativisera bort all kunskap till förmån för en motorväg rätt upp i post-sanningens arsle, även om jag menar att fakta inte är så otvetydigt neutralt som det kan ge intrycket av. Så nej, något är inte automatiskt sant, bara för att det har en hänvisning till forskning i en fotnot.

Men det är ju inte det här "Erik" och "Mats" menar. Där jag ser misstag, dåligt pålästa politiker eller feltolkade fakta ser de en övergripande konspiration, vad det verkar. Alla ljuger för oss, utom - såvitt jag kan avgöra - de medier, politiker och forskare som vågar vara negativa om invandringen. Som t.ex. nästan uteslutande sprider nyheter om utlandsfödda som begår brott, som vill ta fram rasprofilerande kriminalstatistik, som förklarar utlandsföddas högre riskfaktor för brott i termer om "inavel".

Det krävs inte mycket för att se ett mönster. Att se hur de instanser som förmedlar den önskade bilden också förmedlar "sanningen". Och ja, på ett mycket generellt plan är det allmängiltigt. Men det är inte av allmängiltighet "Erik" och "Mats" svalt de här konspirationsteorierna med hull och hår.

Och det är ett högst specifikt faktum att ett begrepp som "faktaresistens" beskriver de här människorna mycket träffsäkert. Inte för att de är oförmögna eller ovilliga att lyssna, utan för att jag, när jag ifrågasätter dem, i deras ögon gör det som en del av det lögnaktiga etablissemanget, alternativt är hjärntvättad av det.

Oavsett vilket - verklig dialog är ouppnåeligt. Vi kan bara hoppas att de - en efter en - kommer till insikt om att de har fel. Det finns ingen konspiration.