(anti)rasism

Det dyker med jämna mellanrum upp påståenden i stil med att antirasisterna eldar på motsättningar mellan grupper och att de i princip är medskapare till ökad segregation och - ironiskt nog - rasism.

Jag tycker tanken om att antirasism genom sin blotta existens göder rasism är spännande. Det finns absolut fog för påståendet att vissa av de här grupperna bekräftar varandras existens (t.ex. det våldsamma kärleksförhållandet mellan AFA och SMR) och det är inte helt fel att beskriva rasism och antirasism som ett slags yin och yang - utan rasism, ingen antirasism och vice versa. Men steget från det till att kunna påstå att antirasismen skapar eller ens upprätthåller ett "vi och dom"-tänk är väldigt långt. Att dessutom koppla det till det slags "vi och dom"-tänk som kännetecknar rasism är förstås ännu längre.

Det har aldrig hänt (go ahead, prove me wrong) att antirasismen definierat - det vill säga skapat - en rasifierad grupp. Den äran går helt och fullt till den strukturella och traditionella rasismen i sin vida begreppsram. Antirasismen svarar dock givetvis på detta, vilket innebär ett erkännande av gruppen i fråga. Man kan inte stå upp för exempelvis romers rättigheter utan att dels erkänna romer som (särskild) grupp, och dels förmedla bilden av att deras rättigheter måste försvaras av någon (annan). Men gör det antirasismen till medskapare?

Nja... Det resonemanget - förutsatt att man själv står på antirasismens sida, även om man inte håller med dem om deras metoder ("metoder" i den vida betydelsen att man står i tydlig motsättning till rasismen) - kan bara utgå från en uppfattning om att rasism som får stå oemotsagd löses upp av sig själv.

Men skrapar man lite på den samhälleliga ytan är det inte svårt att se hur rasismen som tankemodell lever både här och var i dess bärande strukturer, och att detta är ett faktum just på grund av en oförmåga/ovilja att synliggöra och problematisera detta, snarare än ett antirasistiskt pekande på det.

Det finns egentligen bara en logisk drivkraft bakom kritiken mot antirasismen. Det är att man står i motsättning till den.

Nyckelord