Ingen förskola är en ö - ett relationellt perspektiv på barnomsorg

Denna text började som ett blogginlägg på Skäggig Dagisfröken våren 2016. Tankar började formuleras här, som ska komma att bearbetas ytterligare i en utbildningsfilosofisk essä som dock inte börjar skrivas förrän två år senare, i samband med studier i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna.

Tema
Prenumerera på FSKNS