4
sep

Divide and Conquer, pt. 2

Jag resonerar vidare med mig själv. Visst är det problematiskt att försvara demokratin med odemokratiska medel. Å andra sidan krigas det för fred världen över hela tiden. Och i en del länder är mord belagt med dödsstraff. Inte för att jag försvarar dödsstraff eller propagerar för krig (eller vill avveckla demokratin heller, för den delen) - men vi måste erkänna för oss själva att en kaka har fler än en ingrediens.

30
aug

Divide and Conquer

Så kommer SvP och ställer sig på torget, men vad händer? Står vi upp i vår gemensamma avsky inför nazismen - den öppna såväl som den stängda? Nej. Vi vänder oss mot ordningsmakten och spottar den i ansiktet. Håller den som ansvarig för att nazisterna står där i all sin enfald. För att de utnyttjar våra gemensamma rättigheter. Rätten att faktiskt stå där och tycka. Den rätten har de, liksom vi, och trots att det de tycker är så avskyvärt att vi går man ur huse för att visa - markera - vårt avståndstagande (se där, även där en motsägelse; i närmandet sker avståndstagandet) från nazismen, så vänder vi vårt fokus mot ordningsmakten. Polisen. Som i reflex vänder sitt mot oss. Rider ner oss brutalt, som vore vi förövarna i detta. Som vore vi de nazister vi gått dit för att protestera mot. Som vore vi de som ville inskränka våra egna demokratiska rättigheter. Och i förvirringen är det så. Blir det så.

29
maj

Missnöjets ideologi

National pride — even when practiced in the here and now — almost exclusively concerns the past. Wether it be the warrior king conquering neighboring countries some hundreds of years ago, or the former glory of the national football team (or, for all that matters, the local team), the past is what’s present in the mind of the nationalist.

27
apr

...och på radion ett reportage från Homs

"Min plikt som läkare skall jag fullgöra mot envar utan att diskriminera någon." -ur Läkareden

16
mar

See no evil, hear no evil

Dimman ligger tät. Men än täcker den inte hela landet. Det finns fortfarande vindpinade blåshål där virvelvindar håller små, små plättar av barmark synlig. MFF's styrelse utgjorde plötsligt och otippat en sådan där frisk bris som åtminstone tillfälligt förmådde skingra dimman: "MFF-FAMILJEN STÅR ENAD MOT NAZISM". Bra jobbat, och tack Håkan Jeppson för att du och resten av styrelsen kunde ändra er och faktiskt ta ett viktigt steg i samhällets kamp mot fascism.

Sidor

Prenumerera på Lancefestivalen RSS

Lancefestivalen sponsrar:

Creative Commons License

© 1995 - 2013 Lancefestivalen/Jan Kjellin